iWater na Facebooku iWater na Instagramie

Obsługa i konserwacja

  • Przed pierwszym użyciem butelki wypłucz ją dokładnie pod bieżącą wodą.
  • Butelka i-water jest przeznaczona do używania z wodą kranową lub przefiltrowaną.
  • Woda wlana do butelki i-water powinna zostać zużyta w przeciągu 24 godzin. Jeśli butelka nie jest używana, zawsze przechowuj ją w pełni suchą.
  • Butelka nie może być wystawiana na długotrwałe działanie promieni słonecznych.
  • Kulki mineralne filtra jonizują i zwiększają alkaliczność wlanej wody. Pojawiający się na nich szary osad jest rezultatem zachodzących reakcji. Jest to naturalny skutek i nie oddziałuje on szkodliwie na zdrowie. Aby zachować dobry stan higieniczny, należy regularnie myć i oczyszczać kulki filtrujące.
  • Filtr mineralny wymaga przynajmniej cotygodniowego oczyszczania, aby utrzymać jego prawidłową kondycję. Postępuj zgodnie z zaleceniami, aby wydłużyć żywotność produktu.
  • Przybliżona oczekiwana żywotność filtra mineralnego wynosi około 1 rok przy używaniu 4 razy dziennie lub starcza na około 1460 napełnień. Zalecane jest wymienianie filtra raz do roku, aby utrzymać efektywność działania.
    Podczas picia
  • Podczas trzymania butelki, Podczas mycia

Szczegóły użytkowania, do których należy się stosować, znajdują się w załączonej do produktu instrukcji obsługi.